Posifon arbetar ständigt med att utveckla nya lösningar för olika användargrupper. Efter årsskiftet kommer vi att erbjuda en app för smartphones som stöd för mottagaren av larm. Med hjälp av karta och GPS guidar mottagar-appen den hjälpande personen till platsen för larmet. Vi kommer även erbjuda en app som ett komplement till den nuvarande larmenheten för de personer som föredrar att använda en smartphone.

För de som vill kunna larma en larmcentral istället för anhöriga eller omsorgspersonal kommer vi inom kort att erbjuda en tilläggstjänst i samverkan med en larmcentral. Vi kommer samtidigt att byta till en ny version av vår internetbaserade larmportal där vi har beaktat synpunkter från kunder och erbjuder några nya möjligheter.

Har du synpunkter eller tankar kring våra tjänster och hur de bör utformas? Hör gärna av dig till oss och berätta.