Mässhösten är i full gång. Vi är laddade för att möta kunder på Äldreomsorgsdagarna den 17-18:e och Fokus Hjälpmedel den 22-23:e oktober. Båda mässorna är på Stockholmsmässan och vi tar med produktnyheter både gällande GPS-larm, medicinpåminnelse och hemmonitorering.

Det finns mycket att prata om så boka gärna en tid för ett möte med någon av oss. För du kommer väl?

Sedan förra året har mycket viktigt hänt. Kommuner och hjälpmedelscentraler har börjat använda tjänsterna i större skala, upphandlingar genomförs och tjänsterna blir bara bättre och bättre. Dessutom börjar myndigheterna börjat bli tydligare. Socialstyrelsen har bland annat publicerat rapporten ”Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och GPS-larm i 12 kommuner” Där de drog följande slutsatser om användandet av GPS-larm:

”GPS-larmen ger en omedelbar möjlighet för användaren att leva mer autonomt och självständigt.”

”Tekniken upplevs som mindre integritetskränkande än alternativen”

”GPS-larmen kan innebära att personalen i särskilda boenden får en lugnare arbetsmiljö.”

Vi ser fram emot intressanta diskussioner om hur våra tjänster kan utvecklas och bidra till en bättre omsorg och arbetsmiljö för alla. Vi berättar gärna om de forskningsprojekt vi är med och driver och om den träningsmiljö som nu utvecklas. Vi gläds åt att flera kommuner och hjälpmedelscentraler valt att samarbeta med oss. Vi ser att målgrupperna för användande av GPS-larm breddas och att tidigare funderingar och rädslor ändrats till möjligheter och kvalitetsmedvetenhet. Vi arbetar nu med en bank av tydliga rutiner, material för samtycke samt utvecklar våra utbildningar till att utöver praktisk systemkunskap även innehålla etik, rutiner och olika nyttoeffekter. Kom gärna förbi för mer information!

Vi ser fram emot att träffa dig!

Anmäl dig till ÄO här.

Anmäl dig till Fokus hjälpmedel här.