Det finns många frågor, många infallsvinklar och många svar gällande införande av välfärdsteknik. Framförallt gällande en så avancerad men effektgivande funktion som GPS-larm. Därför kommer vi ägna en hel dag åt detta och låta en socialchef, en offentlig utredare och verksamhetsnära experter ge sina perspektiv. Vi vill även ta del av dina synpunkter och delge nyttig kunskap. Så skicka en intresseanmälan och boka in den 11 februari i din kalender. Vi återkommer med mer information.