PRESSMEDDELANDE 

Göteborg 2011-04-26
Stor efterfrågan och fler användningsområden  

– trygghetsmobil från Posifon ger ökad trygghet

Posifons trygghetsmobil, Posifon TM4, med internetbaserade larmtjänster ökar tryggheten för många olika grupper, exempelvis aktiva äldre, dementa och yngre med speciella behov. 

– Våra produkter och tjänster har mottagits mycket bra av både privatpersoner och vårdgivare och behovet är stort. Nu storsatsar vi för att nå ut ytterligare med fokus på marknad och försäljning, ny webbplats och bredare ägarskap, säger Henrik Essunger, vd för Posifon.

Posifons trygghetssystem utvecklades initialt i samarbete med bland andra Högskolan i Borås, Karolinska Sjukhuset, inkubatorn Espira och Hjälpmedelsinstitutet. Efter omfattande teknikutveckling och pilottester finns Posifon ute i 16 kommuner och introduceras nu för direktköp till privatkunder, då behovet är större än vad kommunen kan bistå med. 

 

Användaren har på sig larmenheten som ett armbandsur eller runt halsen. Enkelt och snabbt kan anhöriga och vårdpersonal kommunicera med och lokalisera den som bär larmet. Med enkla knapptryck går det att larma, ringa och samtala via trygghetsmobilen.

Familj och vårdpersonal kan också enkelt lokalisera användaren via sina smartphones eller via datorn. Här finns också möjlighet att förutbestämma ett tryggt område som det är ok att befinna sig inom. Så fort användaren är utanför detta trygghetsområde går larmet och man kan snabbt komma till undsättning.

 

– Vi har arbetat intensivt med att utveckla en produkt som underlättar självständiga aktiviteter och höjer livskvaliteten för både användare och närstående. Många människor har behov av extra trygghet och Posifon ger stöd till alla oavsett hälsotillstånd. Initialt hade vi fokus på äldre. Men vår Posifon ökar tryggheten och säkerheten för personer i alla åldrar. Särskilt roligt är effekterna på äldreboenden där de öppnat dörrarna och hos familjer med barn med speciella behov, säger Henrik Essunger.

 

”Så funkar Posifon TM4”:

https://www.posifon.se/produkt/sa-fungerar-posifon-tm4/

”Så fungerar Posifons tjänster”:

https://www.posifon.se/produkt/tjanster/

”Så fungerar grundtekniken”:

https://www.posifon.se/produkt/sa-har-fungerar-grundtekniken/

 

För ytterligare information kontakta:

Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn, 0706-02 88 80, alt. henrik.essunger@posifon.se

www.posifon.se