Nu blir Posifon föremål för en studie som i stor skala ska undersöka hur ny teknik kan skapa ökad frihet för demenssjuka och deras anhöriga. Genom studien vill man också undersöka hur trygghetslarmen kan underlätta för omsorgspersonal och höja äldreomsorgens servicegrad mot aktiva äldre. Projektet genomförs av Högskolan i Borås och får Alzheimerfondens enskilt största anslag inom vårdutveckling under 2011.

”Stefan Sauk, ordf Alzheimersfonden har varit med och beviljat Högskolan i Borås medel för att utvärdera nyttoaspekterna av Posifons mobila trygghetslarm för användarna, anhöriga och samhället.”

Klicka här för att läsa mer om projektet.