Nu kan vi stolt lansera PosifonCare, ett verksamhetssystem för GPS-larm..

 

Efter kreativt arbete med många tankar och önskemål om ny funktionalitet så är vi redo. Vi startade arbetet för två år sedan tillsammans med åtta aktiva kommuner och har sedan dess haft det gemensamma målet att utveckla kommuners arbetsmetodik, skapa nya verktyg, modeller och rutiner för att möjliggöra ett breddinförande av GPS-larm på ett kvalitetssäkert sätt. Inom FoU-projektet har PosifonCare utvecklats och testats för att nu användas i skarp drift. Naturligtvis har hänsyn tagits till de nya kraven på IT-säkerhet och kommande GDPR mm.

 

Kunder har olika krav på funktionalitet och därför har det varit viktigt för oss att utveckla ett flexibelt system som är användarvänligt. För att få maximal användarvänlighet har vi haft hjälp av desingenjörer som arbetat hårt för att säkerställa detta.

 

Kontakta oss så att ni kan få en rundvisning i systemet. Kanske på MVTe eller ett möte längre fram i vår?

 

Vi vill rikta ett stort tack till de kommuner som hjälpt till och bidragit med såväl stor kunskap som erfarenhet. Tack till berörda samarbetspartner i Östersunds Kommun, Västerås Stad, Uddevalla Kommun, Eskilstuna kommun, Örebro kommun, Trelleborgs kommun, Nora kommun, Gävle kommun samt Tre Stiftelser i Göteborg Stad.