Västmanland och Sörmland har tillsammans med andra regioner i samarbetet Sjuklövern upphandlat Posifons för GPS-larm, även kallade mobila trygghetslarm. Avtalet gäller under två år med option på ytterligare två. Inom Posifon siktar vi nu på att tjänsten nu även ska bli tillgänglig hos hjälpmedelscentralerna i regionerna Uppsala och Örebro.

– Vi är förstås stolta över beskedet att regionerna valt oss som leverantör. Vi har jobbat länge tillsammans med de regioner som erbjuder mobila trygghetslarm sedan tidigare. Förhoppningen nu är att användandet i Gävleborg ska breddas och att funktionen även ska bli tillgänglig i regionerna Uppsala och Örebro, som finns medtagna i avtalet. Vi vet att alla beslut inte är på plats men vi har stora förhoppningar om de regionerna, säger Anna-Lena Frändeborn, Ambassadör för välfärdsteknik på Posifon.

Mobilt trygghetslarm

Hjälpmedelscentralen i Region Västmanland har haft GPS-larm och mobila trygghetslarm som förskrivningsbart hjälpmedel sedan 2013. De har sett att larmen skapat tydlig nytta och trygghet för användarna och deras anhöriga. Användandet har minskat risken för ofrivilliga försvinnanden och skapat trygghet vid aktiva utevistelser. GPS-larmet kompenserar för en kognitiv svikt som gör att individen kan ha svårt att hitta hem eller bara skapa trygghet i att användaren kan larma om något händer. Funktionen skapar förutsättningar för ökad aktivitet och självständighet utomhus, jämfört med de traditionella trygghetslarmen som bara fungerar i hemmiljön.

Flera andra regioner har följt efter Västmanland och nu erbjuds funktionen med GPS-larm och mobila trygghetslarm på Hjälpmedelscentralerna i sju av landets 21 regioner. Den aktuella upphandlingen gällde fyra av de befintliga kunderna, men Posifon hoppas nu alltså att fler ska börja förskriva larmen under avtalstiden. Uppsala omfattas av avtalet från start medan Örebro kan ansluta sig till det när de är redo.

– Posifon har kämpat i närmare femton år för att få omsorgsgivarna att ersätta stationära larm med de mobila GPS-larmen. Detta för att öka användarnas och anhörigas säkerhet och trygghetskänsla. Sedan några år tillbaka ser vi en ökad acceptans och en vilja att gå från stationära larm, som begränsas till bostaden, till de mobila larmen. Att de är förskrivningsbara hjälpmedel och tillgängliga för de som har behov av funktionen gör stor skillnad. Vi har många exempel på användare av våra GPS-larm som snabbt kunnat lokaliseras i vad som annars skulle varit en dramatisk händelse, säger Henrik Essunger. Om inte larmen använts så finns stor risk att stora sökinsatser i stället skulle behövt inledas.