Nu ska användandet av passiva GPS-larm, aktiva mobila trygghetslarm och appbaserade personallarm underlättas och möjliggöras i större utsträckning. Posifon genomför ett stort utvecklingsarbete, som vi kommer rapportera mer om framöver, för att se till att omsorgsgivare kan hantera flera olika modeller av GPS-larm i samma larmportal och där styra dem på ett effektivt sätt. I arbetet har vi samlat flera års erfarenheter kring vad olika omsorgsenheter i den kommunalt finansierade omsorgen har för behov och önskemål. Det färdiga resultatet kommer innebära flera markanta förbättringar jämfört med de tjänster som erbjuds på marknaden idag. Ni kan följa arbetet på vår Facebooksida Posifon genom att följa denna länk.