Stockholms stad har beslutat att utvärdera Posifons mobila trygghetslarm inom ramen för ett

EU-projekt. Mer information om projektet, som på Posifons initiativ följs av forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, kommer att presenteras när arbetet har påbörjats.