advance open (2)advance-close-white_bg

Nu är det klart att Posifon blir ny exklusiv distributör i Sverige av den intelligenta medicindosetten Careousel, som nu ägs av det engelska bolaget Pharmacell.
Med Posifon blir medicinpåminnaren Careousel nu ett ännu smartare hjälpmedel. Den kan integreras med verksamhetssystem så att kommuner, landsting, vårdgivare och anhöriga enkelt och på distans kan följa och bevaka att användarna tar medicinen i rätt dos och vid rätt tillfälle.

– Careousel är en oerhört bra och lättanvänd produkt som under många år har skapat stor nytta. Med GSM-uppkoppling och systemet Posifon Prevent tar vi den från att vara en medicinpåminnare till en att bli en välfärdsteknologi och ett viktigt stöd vid vård på distans. Detta resulterar i ökad frihet för användaren, minskad risk för över- och undermedicinering och oro för anhöriga samt minskad tidsåtgång för vårdgivare, säger Henrik Essunger, vd på Posifon.

I Norge har denna intelligenta medicinpåminnare gjort succé. Bara i Oslo upphandlar man nu så att över 1000 personer ska kunna använda Careousel för att hantera och signera sitt medicinintag. På så sätt kan kommunen snabbt följa upp vilka som tar sin medicin och inte. Det kan reducera antalet korta besök för medicinintag hos personer som av olika anledningar vill vara självständiga och klara sin medicinering själva.

Careousel är klassad som medicinteknisk produkt och används brett och framgångsrikt i flera europeiska länder.
– Men den har blivit lite av en väl bevarad hemlighet i Sverige. Den passar perfekt med Posifons ambition och bland våra befintliga produkter. Nu räknar vi med att vi ska kunna göra den tillgänglig för ännu fler användare, säger Henrik Essunger, som redan efter ett par veckor fått beställningar från hälften av Sveriges landsting.

De första större pilotstudierna med den uppkopplade tjänsten inleds under första kvartalet 2016 då ambitionen är att testa Careousel i ett antal svenska kommuner.

Fakta: Så funkar Careousel – den intelligenta medicinpåminnaren:
• Careousel innehåller 28 fack. 1 till 24 gånger per dag vrids medicinkassetten och nästa fack blir tillgängligt under en öppning i locket.• Vid vald tidpunkt ger dosan också ifrån sig en signal som uppmärksammar patienterna på att det är dags att ta sin medicin.• Den inbyggda mobiltelefonmodulen gör det möjligt att sköta inställningarna på distans.• När en läkare, sjuksköterska eller apotekare bestämt antal doser och när de ska tas, kan han eller hon skicka uppgifterna direkt till Careousel över mobilnätet.

• Om patienten glömmer att ta sin medicin skickar dosan ett sms till valda mottagare.