I samband med den stora reklamkampanj som Posifon nu genomför har en längre introduktionsfilm tagits fram. Titta och tyck till!

Välkommen att använda den i de sammahang du anser lämplig. Du hittar den lättast på YouTube.

Se Posifons introduktionsfilm om mobila trygghetslarm