Nu startar ett forskningsprojekt finansierat av Alzheimerfonden och Hjälpmedelsinstitutet som fokuserar på nyttan med mobila larm.
– Vi är övertygade om att ny teknik kan höja livskvaliteten för personer med demensdiagnos, säger Lars Ottoson, generalsekreterare för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden.

Studien genomförs av Högskolan i Borås som i stor skala ska testa och undersöka hur ny teknik kan öka tryggheten och friheten för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet får Alzheimerfondens enskilt största anslag inom vårdutveckling under 2011 och även Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag Teknik för äldre satsar stort på studien.

– Projektet har fått positiv respons. Över 30 kommuner vill medverka och rekryteringen av användare pågår för fullt, säger Henrik Essunger, vd för Posifon.

Tekniken kan förbättra äldreomsorgen
Genom studien vill man undersöka hur de mobila trygghetslarmen kan höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och även hur det kan underlätta för omsorgspersonal och höja äldreomsorgens servicegrad mot aktiva äldre.

– Vår förhoppning är att tekniken ska underlätta för användare, anhöriga och omsorgspersonal. Och att mer tid av omsorgen ska kunna ägnas åt vårdande uppgifter istället för att övervaka personerna. Vi tror också att användningen av larmen i förlängningen kommer att spara pengar för kommunerna då människor håller sig friska längre och vårdbehov kan senareläggas, säger Lars Ottoson.

”När personer känner sig trygga är de mer aktiva”
Idag erbjuder kommunerna bara traditionella trygghetslarm som endast fungerar i hemmet.
– Konsekvensen blir tyvärr att många personer slutar att gå ut eftersom tryggheten är begränsad till bostaden. För de som lever med en demenssjukdom skapar detta många problem. Vi hoppas att Posifon ska kunna vända på den utvecklingen så att fler ska våga ge sig ut och vara mer aktiva. När personer känner sig trygga mår de bättre, säger Lars Ottoson.

Projektet är nu igång och flera testpersoner har börjat använda larmen.
– Över 50 användare har meddelat att de vill delta och vi siktar på att ha 150 larm igång i studiens utvärderingsfas, säger Lennart Magnusson, ansvarig forskare vid Högskolan i Borås.