Posifons trygghetslarm, som just nu är föremål för en stor forskningsstudie, ökar tryggheten för många olika grupper av människor. Tekniken används redan idag på bland annat äldreboendet Distansgatan 7, aktuellt i TV4-dokumentären Borås Superstars. Nu erbjuder Posifon alla behövande* att testa trygghetslarmet gratis i 30 dagar.

– Våra trygghetslarm har mottagits mycket bra av både privatpersoner och omsorgsgivare och vi vill vi ge fler personer möjlighet att testa och upptäcka nyttan med mobila trygghetslarm, säger Henrik Essunger, vd för Posifon.

För att testa larmtjänsten kostnadsfritt tar man enklast kontakt med Posifon via telefon eller mejl eller gör en beställning via hemsidan och fyller i kampanjkoden ”30 dagars testperiod”.

Man kan också välja att delta i en forskningsstudie som fokuserar på Posifons larm och ska undersöka hur mobila trygghetslarm kan skapa ökad frihet och trygghet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Projektet finansieras av Alzheimerfonden och genomförs av Högskolan i Borås.

– Vi vet att det idag finns ny teknik som kan förbättra livskvaliteten för människor med exempelvis demensdiagnos men den används i allt för liten utsträckning på grund av politiska och ekonomiskt kortsiktiga skäl. Det säger Stefan Sauk, ordförande i Alzheimerfonden.

Larmenheten, som Posifon har utvecklat, har användaren på sig som ett armbandsur eller runt halsen. Med en enkel knapptryckning kan man larma, ringa och prata med anhöriga eller vårdpersonal. Familj och vårdpersonal kan också enkelt lokalisera bäraren av larmet via sina smartphones eller via datorn.

*Posifon förbehåller sig rätten att bedöma vilka personer som anses vara behövande och som ska erbjudas rätten att testa larmen kostnadsfritt.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn 070-308 09 54, epost: henrik.essunger@posifon.se

Se en informationsfilm om Posifon: http://www.youtube.com/watch?v=0BRvmr3vZ08&feature=youtu.be

Posifons vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger en högre livskvalitet. Många människor har behov av ökad trygghet i olika situationer. Det kan till exempel bero på ängslan för ett hastigt försämrat hälsotillstånd, ett dåligt lokalsinne eller svårighet att förklara var man är. Detsamma gäller dem som ägnar sig åt riskfyllda aktiviteter; det kan vara en motionsrunda eller svampplockning för den ene, skidåkning eller ridning i naturen för den andre. Posifons trygghetstjänst gör att man enkelt och snabbt kan kommunicera med och lokalisera den som bär mobilen.