Även i år har Regeringen gett kommuner möjlighet att söka stimulansmedel för att förstärka äldreomsorgen. Stimulansmedlen ska användas inom den del av äldreomsorgen där kommunen ser att behoven är som störst. Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Vi på Posifon ser att våra tjänster är såväl kostnadseffektiva som passar väl in i den beskrivningen. Våra GPS-larm används ofta av oroliga personer med demenssjukdom som riskerar att förirra sig. Dessa personer generar mycket oro, arbete och stora kostnader och vi kan, vetenskapligt bevisa, att våra tjänster gör stor nytta för alla involverade. Såväl för individen själv, dess anhöriga och för omsorgsgivaren. Såväl kostnadsnyttan som samhällsnyttan är stor.

Vi gläds också för att vi nu kan skapa ökad frihet, självständighet och trygghet för ett snabbt ökande antal då fler och fler kommuner börjar erbjuda tjänsterna som komplement till ledsagning och utevistelse. Antalet aktiva abonnemang har ökat med 50 % under året.

Vi har stor respekt för alla de frågor som behöver hanteras och beslutas för att som kommun börja erbjuda GPS-larm i större skala. Beslutsunderlag ska tas fram, handlingsplaner och rutiner ska skapas, larmmottagning organiseras med mera. Vi har därför satt ihop ett paketerbjudande med ett fritt valt antal GPS-enheter och därtill stöd med dokumenation och utbildningar. Vi ser det som en process om minst 6 månader där resultatet ska vara ett beslut om att göra ett större införande.

Ni får ta del av resultaten av vårt långsiktiga utvecklingsarbete, som gjorts ihop med över tio olika kommuner samt de strukturer vi gjort för att kvalitetssäkra tjänsterna. Ett ovanligt erbjudande ja, men vi ger gärna ut kontaktuppgifter till referenskommuner som kan verifiera vilken nytta de har haft. Låt oss starta med en förutsättningslös diskussion i veckan, för ni får inte missa att söka medlen av Socialstyrelsen den 31 oktober. Läs mer om statsbidragen på denna länk.

Se här hur mycket din kommun kan söka.  

Så hör av dig snarast möjligt. För en bättre omsorg, för alla inblandade!