Vi på Posifon märker att allt fler intresserar sig för mobila trygghetslarm och för vilken nytta de gör. Flera studier har visat att larmen medför stora vinster för användare, anhöriga och kommuner. Allt fler kommuner beställer mobila trygghetslarm och många har startat utredningar kring hur mobila larm ska hanteras och vill ha vår hjälp för information. Läs mer om nyttoeffekterna av mobila trygghetslarm i Hjälpmedelsinstitutets broschyr.