Den 17 december 2015 meddelades att EU kommissionen, Europarådet och EU:s ministerråd kommit överens om förslaget till ny EU-förordning om dataskydd. Den nya regleringen kommer att bli gemensam för hela Europa och ersätta Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige under år 2018.

Datainspektionen skriver på sin hemsida att den nya förordningen beräknas vara översatt, språkgranskad och formellt antagen i april/maj 2016. Två år senare, det vill säga i april/maj 2018, ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska personuppgiftslagen.

Med de nya reglerna kommer hårdare krav både gällande samtycke och IT-säkerhet. Dessutom straffavgifter på 20 MEUR eller 4 % av omsättningen. Kommunerna behöver nu se över alla sina processer och system. Posifon har redan involverat forskare i IT-säkerhet för att se till att i god tid vara anpassade för de nya reglerna. Fråga oss gärna mer om detta på MVTe-mässan i Kista 3-4 feb.

Läs mer på Datainspektionen hemsida.