Posifon har tillsammans med ett stort dosapotek långt gångna planer på att erbjuda färdigdoserad medicin i Careousels medicinkassetter. Vi vill nu kvalitetssäkra tjänsten och dess processer i ett pilotprojekt. Vi söker därför både nya och gamla kunder, såväl vård- och omsorgsgivare som användare, som vill medverka till att utveckla tjänsten samt hitta en lämplig organisering. Vi ser att detta kan minska riskerna för felmedicinering samt frigöra mycket tid och administration framförallt för personal i hemsjukvården.

Kontakta oss gärna om du är intresserad. Vi ger gärna mer information.