Nu etableras nya samhällsfunktionen Landräddningen i Gävle. Det är Omvårdnad Gävle som i samarbete med bland andra Civilförsvarsförbundet, Sveriges Pensionärsförbund och Hälsohögskolan i Jönköping valt att etablera Landräddningen i Gävle kommun.

– När man vet att man kan få hjälp på ett enkelt sätt så ökar människors rörelsefrihet och trygghet. Därför är vi väldigt glada att få Landräddningen hit till Gävle, säger Kerstin Weivert, utvecklingschef på Omvårdnad Gävle, som står ansvarar för den kommunala omsorgen.

Bakom den ideella organisationen Landräddningen finns bland andra Civilförsvarsförbundet, Sveriges Pensionärsförbund, Hälsohögskolan i Jönköping, Högskolan i Borås och teknikleverantören Posifon AB. Tanken är att det ska vara många olika aktörer och privatpersoner som tillsammans verkar för, och bidrar till, ett tryggare samhälle för alla.

Landräddningens långsiktiga målsättning är att alla ska kunna känna sig trygga utomhus, antalet försvinnanden ska minimeras och behövande ska få hjälp på plats där behovet uppstår. Med ett enkelt knapptryck på sin mobiltelefon kan den som är ansluten till Landräddningen få hjälp av sina anhöriga eller volontärer. Larm- och stödfunktionen kan användas i situationer då inte polis eller räddningstjänst behövs. Den bygger på socialt engagemang där frivilliga anmäler sitt intresse för att bli volontärer genom att ladda ner en app. Alla människor är potentiella användare av Landräddningen eftersom vi alla kan råka ut för oplanerade händelser där vi behöver stöd. Landräddningen ökar tryggheten i samhället och för oss samman.

Västerås var första stad att etablera Landräddningen och nu står Gävle på tur och det finns ett stort intresse i frågan.
– I Gävle ser vi en möjlighet att utveckla Landräddningen med hjälp av den unika kompetens och det engagemang som finns i staden när det gäller användning av geografisk information. Därför är vi mycket glada över detta samarbete, säger Henrik Essunger, verksamhetsansvarig för Landräddningen.

För ytterligare information:
Henrik Essunger, verksamhetsansvarig för Landräddningen, tfn 031-388 78 11
Kerstin Weivert, utvecklingschef, Omvårdnad Gävle tfn 026-17 95 80
Anders M Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet, tfn 070-647 60 95
www.landraddningen.se