I måndags presenterade Socialstyrelsen nya regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. De nya föreskrifterna kräver att de enskildas vårdbehov och inte bemanningen ska styra vilken omsorg de med demenssjukdom får.

– Förtydligandet var väntat och alla håller med om att äldre människor har rätt att få individuellt utformad omsorg för att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Vår förhoppning är att kommunerna nu ser att ökad bemanning inte behöver vara enda svaret på detta. Flera av våra kunder, däribland TV-aktuella Distansgatan 7 i Borås, använder Posifons trygghetslarm för att individualisera omsorgen på särskilda boenden och skapa frihet för de äldre att kunna röra sig självständigt utomhus, säger Henrik Essunger, vd för Posifon.

– Det finns flera vinster att hämta vid ett införande av mobila trygghetslarm. Detta kan flera av våra kunder intyga, fortsätter Henrik.

Läs pressmeddelandet från Socialstyrelsen här.