Posifon har tillsammans med Högskolan i Skövde, SPF och fem kommuner blivit beviljade forskningsfinansiering inom ett nytt viktigt område, kvalitetssäkring av mobila trygghetslarm. Projektet syftar till att utveckla en tränings- och simuleringsmiljö för omsorgspersonal, anhöriga och frivilliga med målet att öka tryggheten och förmågan att agera på ett säkert sätt i olika larmsituationer som kan uppstå. Omsorgens personal ska i sin vardag kunna träna på att hantera olika händelser.

Utgångspunkten är att när det finns möjlighet att kvalitetssäkra att larmsituationer hanteras på ett bra sätt så kommer det leda till att många fler som är i behov av ett trygghetslarm kommer erbjudas larmfunktionalitet som även fungerar utanför hemmet. Vi kommer nu tillsammans ta fram en vetenskaplig beprövad träningsmiljö och hoppas med det kunna ändra balansen mellan 707 mobila och 216 000 stationära trygghetslarm i svenska hem . Detta för att ge fler möjlighet att få en större rörlighet med bibehållen trygghet utanför hemmet. Mer information kommer presenteras i våra framtida nyhetsbrev, så håll utkik efter det.