Lagrådsremissen om demensvård och regler för skydd och rättssäkerhet som regeringen lade fram i höstas har nu dragits tillbaka. Man anser inte längre att det behövs ytterligare lagstiftning inom området.

I lagrådsremissen menade regeringen att mobila trygghetslarm med gps i många fall är en nödvändig förutsättning för att en person ska kunna få vara självständig och promenera på ett säkert sätt.

 

Frågan om skyddsåtgärder och den personliga integriteten har länge diskuterats inom demensvården och i lagrådsremissen ansåg regeringen att användningen av mobila trygghetslarm med gps inte är ett betydande intrång i den personliga integriteten, om personen inte aktivt motsätter sig användande av tekniken.