Vi blev tilldelade rikstäckande ramavtal i både de affärsområden som gäller GPS-larm/mobila trygghetslarm när SKL Kommentus inköpscentral (SKI) presenterade resultatet av sin upphandling Trygghetslarm och Larmmottagning 2019.

Vi ser detta som en milstolpe i det långsiktiga införandet av mobila trygghetslarm och gläds åt att SKI nu tydliggjort skillnaderna mellan de mobila och de stationära trygghetslarmen i sina nya ramavtal. Upphandlingen omfattade fem affärsområden där två gäller stationära trygghetslarm i ordinärt boende, två gäller mobila trygghetslarm och ett är endast larmmottagning. I upphandlingen tydliggjorde SKI att ”SKI har valt att inte upphandla ett ”kombinerat” anbudsområde som inkluderar både mobila och stationära trygghetslarm. I de fall UM genomför avrop från två olika anbudsområden på ramavtalet ska ramavtalsleverantörerna ges möjlighet att lämna avropssvar för respektive anbudsområde som de tilldelats ramavtal.”

På Posifon ser vi fram emot kommunernas utvärdering av ramavtalens attraktivitet. Vi är redo att leverera och är trygga med att vi kan hjälpa kommunerna med kvalitetssäkrade tjänster och stöd i alla viktiga frågor. Så kontakta oss redan idag om du är intresserad!