I samråd med kunderna har Posifon utvecklat sina tjänster och lanserar nu nästa generations mobila trygghetslarm.
– Vi har lyssnat på användarna och förbättrat larmen. De nya funktionerna kommer att öka tryggheten för både brukarna och deras anhöriga, säger Henrik Essunger, vd för Posifon.

Den största vinsten som användarna upplever med Posifons trygghetslarm är känslan av att vara trygg, kunna vara mer självständig och att anhörigas oro minskar.
– För att tillgodose kundernas behov ytterligare har vi utvecklat tjänsten och som en del av Posifons funktionsgaranti erbjuds alla kunder att gratis byta till de nya larmen, säger Henrik Essunger.

De nya trygghetslarmen har:

Tillförlitligare GPS-positioner

Automatisk funktionskontroll varje timma och larm vi utebliven täckning.

Dubbla trygghetsområdeslarm

Möjlighet att visa senast tagna GPS-position då ingen ges.

Möjlighet att blockera avstängningsknappen för manuell avstängning.

Utökad flexibilitet i användningen av tjänsterna.