Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Den 5 februari genomförs en första nationell workshop på temat E-ledsagning, ett SoL-beslut för ökad aktivitet och självständighet. Deltagarna kommer få ta del av best practice från de kommuner som redan har infört tjänsterna, för att sedan ha möjlighet att tillsammans forma strukturer för ett eget kvalitetssäkrat införande av tjänsterna. FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm står som värd. Vi har arbetat mycket med frågorna och kan utlova en tydlig struktur och ett matnyttigt program. Så fundera på vilka som bör vara med från din kommun.

Kontakta Posifon för mer information.