Äldreriksdagen är en mötesplats för beslutsfattare med ansvar för vården och omsorgen om äldre och kommer i år äga rum 19-20 april på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Det är en återkommande nationell konferens om äldrefrågor ur ett lednings- och styrningsperspektiv och Posifon är ett av få företag som fått en plats på Äldreriksdagens interaktiva torg.

Vi finns på plats under hela konferensen för att diskutera de etiska aspekterna vid användande av mobila trygghetslarm, forskningsstudien om nyttan av mobila trygghetslarm för personer med demenssymptom, deras anhöriga och samhället, samt för att visa tjänstens alla möjligheter.