Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Den 25e april är det dags för Vitalis, nordens ledande eHälsomöte i Svenska Mässan, Göteborg. (www.vitalis.nu) Vi hoppas möta er alla i mässhallen eller på någon av de två konferenspass som vi är med och arrangerar. Träffa oss i montern (B08:53) eller under konferenspassen på onsdag den 26:e.

215 – Verksamhetssystem för framtidens GPS-larm

09:00 – 09:30 i salen G4

217 – Effektiv medicinuppföljning – pilot i Landskrona Stad                           

14:00 – 14:30 i salen G2     

Vi har mycket spännande saker på gång så kom förbi vår monter och blicka in i framtiden.

Vi kommer visa upp en ny uppdaterad version av vårt populära GPS-larm Keruve, samt vårt nyutvecklade verksamhetssystem som vi utvecklat ihop med åtta aktiva kommuner. Har du tur så är någon av företrädarna för kommunerna på plats och kan ge sin bild av det gemensamma arbetet i Utvecklingssamverkan GPS-larm. Ett FoU-projekt med målet att gemensamt utveckla kommunernas arbetsmetodik, med nya verktyg, modeller och rutiner som efter projektets avslutande ska kunna införas av alla intresserade, för att genomföra ett breddinförande av GPS-baserade larm. Inom projektet ska också ett IT-System byggas som fullt ut passar den kommunalt finansierade omsorgens behov och rutiner samtidigt som det ska formas utifrån de nya kraven på IT-säkerhet och öppna standarder. Representanter från projektgruppen kommer presentera delar av resultaten under konferenspasset kl 09.00 den 26:e.

Under konferenspasset kl 14.00 så presenteras den pilotstudie som görs i Landskrona Stad med fokus på effektivare medicinhantering. Den uppkopplade versionen av vår medicinpåminnare Careousel har där använts ihop med Posifon Prevent för att möjliggöra medicinuppföljning på distans. Under detta konferenspass så presentera vi även resultat från de internationella studier som gjort, bland annat från England och Norge.

Kom gärna förbi vår monter, så berättar vi mer.  Vi kan även berätta om utvecklingen för Landräddningen. I sommar lanserar de stora nyheter!