Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa ska verkligen få göra skäl för namnet och vi hoppas möta er alla på plats i mässhallen eller på någon av de två konferenspass vi håller i. Platsen: Kistamässan den 24-25 januari. Mötet: träffa oss i montern (B:32) eller under konferenspassen den 25:e (se mer om dessa i artikeln här bredvid).

Vi har mycket spännande saker på gång så kom förbi vår monter och blicka in i framtiden. Läs mer.

Vi kommer visa upp ett nytt GPS-larm, samt vårt nyutvecklade verksamhetssystem som vi utvecklat ihop med åtta aktiva kommuner. Har du tur så är någon av företrädarna för kommunerna på plats och kan ge sin bild av det gemensamma arbetet i Utvecklingssamverkan GPS-larm. Ett FoU-projekt med målet att gemensamt utveckla kommunernas arbetsmetodik, med nya verktyg, modeller och rutiner som efter projektets avslutande ska kunna införas av alla intresserade, för att genomföra ett breddinförande av GPS-baserade larm. Inom projektet ska också ett IT-System byggas som fullt ut passar den kommunalt finansierade omsorgens behov och rutiner samtidigt som det ska formas utifrån de nya kraven på IT-säkerhet och öppna standarder.

Så kom och tala med oss om hur vi tänker hantera GPS-larm på ett effektivare sätt i framtiden, om våra produktnyheter och intressanta projekt. Glöm inte heller att fråga om vår medicinpåminnare, den intelligenta dosetten Careousel och självklart om Landräddningens nyutveckling.