Vi finns på plats på Demensdagarna på Svenska Mässan den 3-4 maj. Det är det 18e året som konferensen hålls och vi ser fram emot att vara med även här. Vi hoppas möta er alla på plats i mässhallen i vår monter H:30. Vi har sedan länge varit engagerade i utformandet av tjänster för personer med en demenssjukdom och deras anhöriga. Nu har vi tagit ytterligare stora steg ihop med åtta aktiva kommuner och har nu flera viktiga nyheter att presentera för alla som är engagerade i demensomsorgen.