Det var varit mycket fokus på trygghetslarmens funktionalitet under senaste veckorna och vi har mottagit förfrågningar och önskemål om att ha mobila trygghetslarm som backup eller att byta ut de stationära mot mobila. Vi ser detta som en del i en större trend och välkomnar utvecklingen.

För det är skillnad vilket SKL Kommentus nu tydliggjort i sitt nya ramavtal, som nu ger Posifon rätt att mobila trygghetslarm inte kan anses ha upphandlats bara för att man upphandlat de stationära. Det är olika produktområden som ska införskaffas var för sig. Så var det även i det tidigare ramavtalet, men det var inte tydligt, vilket gör att vissa kommuner tror sig ha upphandlat både varianterna.

De mobila trygghetslarmen bygger på modernare teknik och vi har flexibla lösningar för larmmottagning med eskalering och larmcentral. Så utmana oss gärna i frågan.

Vi känner oss trygga i att säga att vi kan erbjuda er allt från underlag för att motivera de politiska besluten, utkast till rutindokument, handlingsplaner och allt annat som behövs.  Det viktiga från kommunens sida är att våga tänka nytt och att göra en värdering av behovet av larm hos varje omsorgstagare. Resten kan vi hjälpa er med. Så kontakta oss för en diskussion.