En rehabiliteringsklinik inom Västra Götalandsregionen arbetar med rehabilitering av unga vuxna med förvärvade hjärnskador. I vintras genomfördes en pilotstudie tillsammans med Posifon där en patient fick möjlighet att testa trygghetslarmet.

På rehabiliteringskliniken möter man patienter efter akutinsjuknandet och arbetar med att utreda för att skapa ett så självständigt liv som möjligt. Pilotstudien tillsammans med Posifon blev mycket lyckad och patienten kände sig lugnare och upplevde en ökad självständighet med Posifons trygghetslarm.

Patienten hade svårigheter att orientera sig på grund av minnesbortfall och behövde stöd av medföljande person vid vistelse utanför hemmet. Med Posifon ökade självständigheten och patienten kunde i viss utsträckning röra sig på egen hand.

Vid utvärderingen betonade patienten just den ökade självständighet och den därmed förbättrade självkänslan vid användningen av trygghetslarmet. ”Posifonen kändes som en hjälp och en extra livlina. Det var lugnande att känna att jag kunde bli lokaliserad via GPS och nådd via telefon”.