Landräddningen är en nationell stödorganisation som genom frivilliginsatser erbjuder hjälp till behövande människor utanför hemmet. Drivande bakom den ideella organisationen står bland andra Civilförsvarsförbundet, Sveriges Pensionärsförbund och företaget Posifon. Andra samarbetspartners är bland andra Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping.

Landräddningens syfte är att öka tryggheten för olika grupper, exempelvis äldre, personer med demenssjukdom och yngre med speciella behov. Genom frivilliginsatser ger Landräddningen möjlighet till hjälp för var och en som hamnar i utsatta lägen.

Stort intresse
– Mottagandet har varit mycket positivt och intresset väldigt stort. Landräddningen ska öka tryggheten i vardagen och fylla det tomrum som finns då inte polis och ambulans har resurser att rycka ut och ge stöd till alla behövande, säger Henrik Essunger, verksamhetsansvarig för Landräddningen och vd för Posifon.

Genom GPS- och mobilteknik kommer Landräddningen att ge trygghet för människor utanför hemmet. Tekniken möjliggör för anhöriga och Landräddningens larmcentral att, via datorn eller mobiltelefonen, se var användaren befinner sig när han eller hon behöver hjälp. Vid ett larm till Landräddningens larmcentral kopplas samtalet till en larmoperatör som analyserar informationen. Därefter går en förfrågan ut till volontärer som befinner sig i närheten och som har anmält sig tillgängliga.

Att bryta isolering
– Många äldre känner sig isolerade i det egna hemmet av rädsla för exempelvis fallolyckor och att hamna i utsatta situationer. Syftet med Landräddningen är att bryta isolering, möjliggöra ett aktivt liv och att höja livskvaliteten för både användare och närstående, säger Henrik Essunger.

För att använda tjänsten registrerar man sig på landraddningen.com. Som användare av Landräddningen kan man antingen larma via Landräddningens app eller via ett mobilt trygghetslarm. Användaren väljer själv vem eller vilka man vill delge sin position och vilka som ska ta emot ett eventuellt larm.