Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Vad är…

Landräddningen är tänkt att vara en appbaserad ideell rörelse för ökad trygghet i samhället. Funktionen uppmuntrar till aktivitet men innehåller även en larm- och stödfunktion som erbjuder stöd till behövande, i många av de fall som ”blåljusfunktionerna” inte kan eller bör prioritera. För Landräddningens del handlar det emellertid mer om medmänskligt stöd utanför hemmet än om avancerade räddningsinsatser och bygger på socialt engagemang och viljan att hjälpa varandra.

Landräddningen ersätter inte räddningstjänsten, polisen eller den kommunala omsorgen utan är ett komplement då dessa inte finns till hand för snabb hjälp. Stödbehoven förmedlas till personer som befinner sig i närheten och bygger på att frivilliga, t.ex. du själv och dina vänner, är beredda att ställa upp när behovet uppstår. Vi ser en poäng i att funktionen används vid många olika aktiviteter och för olika slags behov. Ambitionen är att vi i framtiden även ska kunna hjälpa till vid de larm som samhällsaktörerna inte kan prioritera. Vi är också öppna för att ihop med andra aktörer koppla ihop funktion med andra tjänster som skapar mening och glädje för användarna. Allt för att bli ett verktyg i vardagen och för att skapa trygghet och en individanpassad funktion som inte begränsas av administrativa och organisatoriska gränser. Visionen är att Landräddningen skall bli en framtida folkrörelse med målet att alla, oavsett ålder, livssituation och förmåga ska känna sig trygga i ett aktivt liv utanför hemmet.

Behov

Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökningar synliggör år efter år att många känner sig otrygga. Många i vårt samhälle drar sig för, eller undviker helt, att gå ut på egen hand. Framförallt under kvällstid. Vissa deltar endast i liten utsträckning i samhällslivet. Äldre och personer med funktionsnedsättning är i sammanhanget extra utsatta. Landräddningen vill bidra till ökad trygghet med utgångspunkt i denna grupp men som är relevant för alla. Trygghet såväl för den aktive, dess anhöriga och de som vill hjälpa till.

Funktionen

Ambitionen är att Landräddningen ska vara så lätthanterlig och attraktiv att det är naturligt för alla att ha en trygghetshöjande larmfunktion. Att finnas tillgänglig att hjälpa anhöriga och vänner. Men även i förlängningen göra insatser och hjälpa människor i närområdet, på ett för alla parter säkert sätt. Grundfunktionen i appen är FÖLJ MIG som låter de personer du registrerat som dina följare se din förflyttning, under en begränsad tid som du själv bestämmer. Allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt i aktiva eller otrygga situationer. Som följare ges du möjlighet att se din väns förflyttning och ta emot larm från denne. När funktionen utnyttjas så ser du på en karta var ni båda befinner er.

HJÄLP MIG ger möjligt att larma till dina registrerade följare eller till en larmcentral som förmedlar informationen till volontärer i närheten med frågan om de kan hjälpa till. Konceptet har utvecklats under flera år och utvecklingen fortgår. Appen är nedladdningsbar för Iphones och androidtelefoner över hela landet. Pilotstudier har genomförts med Västerås och Gävle kommun under 2014 – 16 för att verifiera den fulla funktionaliteten. Vi för regelbundna diskussioner med flera olika parter om hur vi bör vidareutveckla funktionen för största möjliga samhällsnytta. Med utgångspunkt från samma tekniska plattform så kommer funktionen erbjudas med ett antal olika gränssnitt för att attrahera olika målgrupper.

Utvecklingsprojekt med stöd av Post- och Telestyrelsen

Ett designprojekt pågick under 2016-2017 med syftet att anpassa funktionen för personer med särskilda behov. Appen anpassades för personer med synskada, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. GPS-larm kopplas in så att funktion-en kan användas även av de som inte använder smartphone.

Organisation

Ambitionen är att Landräddningen ska drivs av etablerade ideella organisationer i ett idéburet partnerskap. Vi är redan ett antal engagerade parter som tillsammans arbetat med initiativet sedan 2012, däribland SPF Seniorerna, Sveriges Civilförsvarsförbund, Gävle kommun och Hälsohögskolan i Jönköping. Projektägare i designprojektet var klusterorganisationen Future Position X i Gävle. Företaget Posifon AB ansvarar för teknisk drift. SOS Alarm, Sjöräddningen och flera andra ideella organisationer följer arbetet.