Seminarium på MVTe. 
I november presenterade Socialstyrelsen sin rapport ”Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och GPS-larm i 12 kommuner”. I rapporten ställde Socialstyrelsen sig positiv till användandet av tjänsterna men ifrågasatte kommunernas organisering, hantering av samtycket samt hur medarbetarna utbildades.

Socialchef Fredrik Bergström från Nora kommun ger som representant för kommunerna i FoU-projektet, Utvecklingssamverkan GPS-larm, sin syn på läget i svenska kommuner, hur man inom projektet har arbetat för att förbättra de saker som socialstyrelsen pekar på och hur kommunerna uppfattar Socialstyrelsens rapport på MVTe 23e januari kl. 13.15-14-15 i lokal M6. Detta följs av en diskussion med socialstyrelsen.

Socialstyrelsens projektledare Dick Lindberg medverkar och en diskussion kommer föras utifrån det arbete som de åtta kommunerna i FoU-projektet gjort. De har arbetat tillsammans under tre år för att skapa bättre förutsättningar för att använda GPS-larm i stor skala. Forskaren Ella Kolkowska, Örebro Universitet, som just nu håller på att skriva en skrift ihop med kommunerna, om kvalitetssäkrat användande av GPS-larm, kommer berätta om planerna med skriften och hur kommuner kan medverka i arbetet. 

Varmt välkomna!