Vi ses väl på MVTe den 21-22 januari. Vi utlovar ett tankeväckande seminarium den 21:e kl 15.00-15.30, sal E4 på temat “IBIC riskerar omsorgens kvalité och införandet av välfärdsteknik. Dessa utmaningar ser vi” Vår ambassadör Anna-Lena Oskarsson presenterar då slutsatserna i en underlagsrapport som görs åt statens offentliga utredning 2018:11 Välfärdsteknik i äldreomsorgen.  Rapporten har skrivits ihop med forskaren Ella Kolkowska från Örebro Universitet inom ramen för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm. Vi konstaterar att flera problem kan uppstå som en konsekvens av införandet av IBIC. Detta behöver vi belysa.

Den 22:e, kl 11.30-12.00, på mäss-scenen genomför vi ett seminarium på temat  “Införande av välfärdsteknik ur enhetschefens perspektiv” Vi kommer diskutera införandets olika perspektiv och Anna-Lena kommer ge sin bild som erfaren enhetschef. ”Efter reflektion och nya erfarenheter kan jag konstatera att mina 10 år som chef inom omsorgen kunde sett annorlunda ut. Öppet, ärligt och naket kommer jag berätta om orsakerna till att välfärdsteknik inte användes i min verksamhet.”

Besök oss också i vår monter där vi kommer presentera flera nyheter. Bland annat kommer ni kunna få lära er hur de arbetar med hälsouppföljning/hemmonitorering i Norge. Så planera in en eftermiddag med Posifon!