Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Vi kan hjälpa till att minska smittspridning och underlätta arbetet i omsorgen! Med stöd av E-ledsagning och medicinuppföljning kan de som önskar självständighet aktivera sig och på så sätt spara på resurser och minska smittspridning. Som stöd till detta finns framtagna paketerbjudanden:

Med våra tjänster kan den enskilde vara mer självständig och uppleva en delaktighet och trygghet i sin vardag. Med GPS-larmens talkommunikation kan anhöriga eller personal på distans ge stöd om det behövs. Det skapar lugn och ro för både anhörig, brukare och personal.

Vissa kanske önskar sitt GPS-larm en längre tid medan andra kanske endast önskar det i denna tid för att säkerställa rehabilitering, fysiska aktivitet eller för att minska oro. Ett GPS-larm kan skjuta på behovet av andra kommunal insatser till dess att förutsättningar är bättre.

Paketerbjudande

Vid köp av PosifonCare och valfria GPS-larm erbjuder vi i denna speciella tid

• Införande
• Konfiguration
• Distansutbildning

Vi har möjligheter att hjälpa till snabbt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!