Vi kan hjälpa till att minska smittspridning och underlätta arbetet i omsorgen! Med stöd av E-ledsagning och medicinuppföljning kan de som önskar självständighet aktivera sig och på så sätt spara på resurser och minska smittspridning. Som stöd till detta finns framtagna paketerbjudanden:

Med våra tjänster kan den enskilde vara mer självständig och uppleva en delaktighet och trygghet i sin vardag. Med GPS-larmens talkommunikation kan anhöriga eller personal på distans ge stöd om det behövs. Det skapar lugn och ro för både anhörig, brukare och personal.

Vissa kanske önskar sitt GPS-larm en längre tid medan andra kanske endast önskar det i denna tid för att säkerställa rehabilitering, fysiska aktivitet eller för att minska oro. Ett GPS-larm kan skjuta på behovet av andra kommunal insatser till dess att förutsättningar är bättre.

Paketerbjudande

Vid köp av PosifonCare och valfria GPS-larm erbjuder vi i denna speciella tid

• Införande
• Konfiguration
• Distansutbildning

Vi har möjligheter att hjälpa till snabbt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!