Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Vad roligt att du hittat Posifons integritetspolicy.
Vi skall anstränga oss för att få dig att stanna och ta del av vår policy.

Vår integritetspolicy

Här ger vi dig insyn i hur och varför vi hanterar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt, för vi är måna om du skall känna dig trygg med oss, våra tjänster och arbetssätt. Mycket är relevant och vi kommer i denna policy främst att ge svar på följande:

Om Posifon, vår roll och våra tjänster

Vi är Posifon AB (org nr 556744-3964) med adress Sven Hultins Gata 9C, 412 58 Göteborg, Sverige.
Vi är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi utvecklar och erbjuder kvalitetssäkra och individanpassade tjänster för ökad välfärd. Våra kunder är främst kommuner, kommunalt finansierade omsorgsgivare, hjälpmedelscentraler och i viss utsträckning privatpersoner. Dessa kunder skriver självständigt in personuppgifter på den kundyta vi erbjuder dem i våra IT-system. De är således Personuppgiftsansvariga och Posifon agerar som deras personuppgiftsbiträde för automatiserad behandling och lagring av de personuppgifter de registrerar.

Posifon har två marknadsområden; medicinpåminnare och GPS-larm. Vi är även stolt samarbetspartner till den ideella rörelsen Landräddningen vars IT-system vi har driftsansvar för. Detta gör att företaget ansvarar för flera olika IT-system där personuppgifter registreras, hanteras och lagras separat från varandra. De största och flitigast använda är:

PosifonCare – vårt verksamhetssystem för GPS-larm. En molnbaserad applikation där ett stort antal kunder hanterar de olika modeller av GPS-larm som de erbjuder sina kunder.

PosifonOmsorg – Vår larmportal för GPS-larmet GeoSKeeper. Även detta en molnbaserad applikation där ett stort antal kunder hanterar GPS-larmen som de erbjuder sina kunder.

Posifon Prevent – det system för medicinuppföljning och hälsokontroller på distans som vi erbjuder tillsammans med det norska företaget Dignio A/S. Även detta en molnbaserad applikation där ett stort antal kunder hanterar de medicinpåminnare/medicingivare mm som de erbjuder sina kunder.

Landräddningens system Landcentralen.se – den portal där alla Landräddningens användare registrerar sig och ställer in funktionen för att passa sina egna behov. Systemet används även för att hantera de larmhändelser som genereras i systemet.

Vårt arbete som personuppgiftsbiträde åt kunder och samarbetspartners

I ovan nämnda IT-system registrerar vi endast i undantagsfall in personuppgifter. Detta görs istället självständigt av kunderna och deras personal. Som personuppgiftsansvariga så samlar de in uppgifterna och säkerställer det samtycke/lagliga grund som krävs för att få registrera dem. När uppgifterna sedan är registrerade i våra system börjar tjänsten användas. Genom användande av våra tjänster så utökas datamängden med indirekta personuppgifter från de sensorer och enheter som vi erbjuder. Ihop med de direkta personuppgifter som kunden registrerat så bildar de en helhet av viktig information, men ansvar för riktigheten i uppgifterna kan vi bara ta för den information vi själva registrerat. Som personuppgiftsbiträde har vi ingen möjlighet eller rätt att kontrollera om den personuppgiftsansvarige eller den privata användare av tjänsterna som registrerar uppgifterna skaffat en laglig grund/samtycke för behandlingen i varje enskilt fall, vilket är grundläggande för all behandling och hantering av personuppgifter. Vi friskriver oss därför allt ansvar för detta och ber er kontakta den som erbjudit er tjänsterna om ni har synpunkter i dessa frågor.

Vårt egna arbete där vi är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter självständigt

Du kanske funderar på i vilka situationer du delar dina personuppgifter med oss på ett sätt som gör att vi lagrar dem? Det sker främst när du gör en beställning hos oss, avsett om du köper en vara eller tjänst. Men naturligtvis även när du tagit beslutet om att registrera dig som användare i våra IT-system eller när du nyttjar någon av våra appar. Du delar även med dig personuppgifter när du kontaktar oss med frågor eller funderingar samt när du besöker någon av våra hemsidor.

Innan du läser vidare, en personuppgift är all information som direkt eller indirektkan knytas till en fysisk person som är i livet. Krypterad och kodad information är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan kopplas till personen och som gör den läsbar.

Hur och vilket ansvar tar vi för att skydda din integritet och dina rättigheter?

Nu vet du hur du delar dina personuppgifter med oss. Då kommer vi till vilka personuppgifter behandlar vi om dig. Dina kunduppgifter lagras för att vi ska kunna faktura för tjänsterna, kontakta dig vid driftsproblem, för att informera om förändringar eller för att erbjuda dig ytterligare erbjudanden. När du använder våra tjänster samlar vi in dina kontaktuppgifter samt eventuella företagsuppgifter. För att kunna använda våra tjänster har alla användare registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt en onlineidentifikation (vilken telefon/dator du kommunicerar via). När du väljer att kontakta oss kan mängden personuppgifter samt vilka de är variera beroende på vilken kommunikationskanal du använder dig av samt vad du väljer att dela med dig av. Mer information om detta kopplat till respektive tjänst.

Det var information om vad samt hur och nu till varför. Varför behandlar vi dina personuppgifter? Svaret är för att vi vill ge dig bästa tänkbara service och tjänst som bidrar till livskvalitet och ökad självständighet. För att kunna göra detta måste vi samla in personuppgifter om dig som användare och kund för att funna fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt det avtal och den affärsförbindelse vi ingått med dig.

Vi uppskattar att du kontaktar oss och när du gör det på någon av våra kommunikations-kanaler använder vi den kommunikationen samt informationen för att vi skall kunna hantera ditt ärende, kontakta dig och självklart vill vi förbättra vår service genom att vi sparar ärendet för att snabbt kunna svara om du återkommer med frågor. När du besöker någon av våra hemsidor samtycker du till cookies för behandling av dina uppgifter.

Ensam är inte stark och därför har vi stöd och hjälp. Beroende på vilken av våra tjänster du väljer att använda så har vi olika underleverantörer som vi behöver dela dina personuppgifter med. Kontakta oss gärna för att få veta vilka dessa är och på vilket sätt de behandlar och lagrar dina personuppgifter. För att du skall känna dig trygg har vi skrivit avtal gällande hanteringen av personuppgifterna med alla de leverantörer som hanterar dessa. Deras skyldigheter är de samma som de du kan ställa på oss som leverantör. Alltså det du har avtalat med oss och som även framgår i det eventuella personuppgiftsbiträdesavtalet som finns tecknat med oss.

När du är kund hos oss så kan vi välja att hantera personuppgifter om användare och kunder internt och mellan våra marknadsområden om detta behövs för att kunna hjälpa dig.

Avslutningsvis

Nu har vi beskrivit vad och varför men du behöver även veta hur länge vi kommer att spara dina personuppgifter. Svaret är att det beror på varför vi samlat in dem. Vi sparar dem så länge du har en kundrelation till oss. Utöver det sparas dem i den mån det finns behov som är beskrivet i denna policy. När ett avtal mellan oss upphör kommer vi att inom rimlig tid radera eller anonymisera dina uppgifter efter uppsägning. Detta under förutsättning att inte svensk- eller europeisk lag, domstol eller myndighet kommer med andra direktiv. Om det föreligger intresseavvägning på grund av säkerhet- eller ekonomiska skäl kan dina uppgifter sparas.

Gällande indirekta personuppgifter som generas av ditt användande av tjänsterna, t ex positioner eller registrering av medicinintag, så lagras de under den tid som anses rimligt med tanke på tjänstens syfte. Kontakta oss gärna för att få veta vad som gäller den tjänst som just du använder.

Till sist, dina rättigheter, du har rätt att kostnadsfri en gång per år begära ut registerutdrag. Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att kräva en rättelse och begränsa behandlingen av dina personuppgifter tills det är korrigerat. Du har rätt att bli raderad i ur våra register. Det förutsätter dock att det inte finns andra krav som omöjliggör det. Ett exempel är journallagens krav på information som kan ses som en journalföring. Det är också viktigt att känna till att det inte kan ske om uppgifterna krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet eller om svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut önskar spara uppgifterna eller om det bygger på intresseavvägning. Du har rätt att invända mot behandlingen om du anser att det är felaktigt. Det är även din rättighet att återta ett samtycke eller lämna klagomål till Datainspektionen.

Upplever du att du inte fått all information eller sitter du inne på någon fråga eller på annat sätt önskar kontakt är du mer än välkommen att höra av dig!

Versionshantering

Detta är ett levande dokument som utvecklas fortlöpande. Den version du nu läser är version:

Version Huvudbudskap och nya versioner Datum
1.0 Integritetspolicy enligt PuL 150120
2.0 GDPR anpassade versioner av policyn 180521