Vi levererar som vanligt men på distans om möjligt!

På Posifon är vi oroade för omsorgspersonalens väl och ve i den rådande pandemin. Samhällsfokuset är på vården men vi vet vilket otroligt arbeta som utförs inom omsorgen. Vi är därför måna om att vi kan leverera våra tjänster och varor som stöd i det viktiga arbetet. Vi följer vi kontinuerligt händelseutvecklingen och vi följer myndigheternas rekommendationer. Vi har säkerställt att vi kan leverera alla våra produkter och en stabil drift till er. Vi har idag inga tecken på att leverans inte kan ske enligt era behov. Vi har en kontinuerlig dialog med våra underleverantörer. Vår support är fullt bemannad för att möta era frågor och funderingar.

Vi arbetar hemifrån i den utsträckningen som är möjlig att leverera tjänster. Såväl interna som externa möten sker nästan uteslutande via telefon eller andra distanslösningar.

Vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster och har av den anledningen valt att istället för att dra ner växla upp vår utveckling och utnyttja den IT-kompetens som nu blivit tillgänglig hos andra för att förfina våra tjänster i PosifonCare ytterligare.

Vi är fast beslutna att göra allt vi kan i denna speciella situation för att fortsätta leverera och upprätta hålla ett bra samarbete med er. Vi tackar för ert förtroende och hoppas att ni tar hand om varandra!

Vi finns tillgängliga på våra vanliga kanaler!