I höst arrangerar vi tre olika webinar om GPS-larm formade för olika yrkesgrupper.
Nedan finner ni information om respektive tillfälle.

1. Hur kan GPS-larm stödja personer med demenssjukdom?

09:e november kl 14-15 kommer vi fokusera på hur GPS-larm kan individanpassas till personer med demenssjukdom

2. GPS-larm för Vem och Hur?

Den 10:a november 14-15.30 genomför vi en presentation av hur GPS-larm kan stödja olika målgrupper. Hur arbetar vi med individanpassningar för att säkerställa brukarens behov av säkerhet, trygghet och självständighet. 

3. Hej, handläggare! Vill du veta mer om GPS-larm?

Den 11:e november mellan kl 14-15 har vi ett webinar som vänder sig till dig som är handläggare eller förskriver GPS-larm. Delta i en timmes webinar och få möjlighet till grundläggande kunskap om GPS-larm, vad våra myndigheter säger, hur andra kommuner beviljar GPS-larm samt ta del av utvecklat material för handläggning.

Anmäl dig till info@posifon.se så får du en länk för deltagande!

Ring eller maila oss om du har frågor.