Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderverksamheten. Hur mycket din kommun har fått går att läsa på regeringens hemsida och frågan är nu hur de ska nyttjas. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren ger en fingervisning med sitt uttalande (citat från hemsidan).

– “Välfärdsteknik kan öka friheten och självständigheten hos omsorgstagaren samtidigt som arbetsmiljön kan bli bättre för de som jobbar inom äldre- och funktionshindersomsorgen.”

Länk till citatet på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/350-miljoner-till-satsning-pa-valfardsteknik/

Inom Posifon är vi extra glada över att regeringen lyfter de två produktområdena vi är aktiva och marknadsledande inom. Därför vill vi anstränga oss för att se till att alla får ut så mycket nytta som möjligt av de satsningar som görs.

Vi har tagit fram ett antal specialerbjudanden och vidareutvecklat vårt utbildningskoncept. Vi arbetar på flera sätt för att stötta en effektiv implementering av välfärdsteknik, med fokus på GPS-Larm och medicinpåminnare/läkemedelsfördelare. Vi arbetar aktivt för att underlätta för våra kunder att skapa nyttoeffekter på både kommun-, användare- samt samhällsnivå. Tillsammans med aktiva kunder har vi tagit fram paketpriser som omfattar 1-2 års användande, för att se till att kunderna satsar långsiktigt utan att det belastar driftsbudgeten. Hör av er till oss så hittar vi de förutsättningar som är mest lämpliga för er! Det finns möjlighet att under oktober och november forma ett erbjudande med upp till 40% rabatt…