Fastnar införandet i brist på tid att ta fram rutiner? Vi har stött på det många gånger och vet hur lång tid det tar och hur svårt det är att få allting på plats. Det var därför vi startade FoU-projekt ihop med kommuner 2015 och har utifrån den erfarenheten nu satt ihop ett kvalitetledningsunderlag. Inför årsskiftet erbjuder vi kommuner möjligheten att köpa en expressleverans där vi efter två-tre dagars gemensamt arbete levererar alla underlag ni behöver för att komma igång med ett större införande av GPS-larm. Tillsammans definierar vi era behov, sätter en gemensam arbetsplan och anpassar materialet enligt er tidsplan. Ni väljer om det ska omfatta helheten eller bara någon del av följande:  

Vi kan erbjuda er rutiner utformade för olika viktiga yrkesgrupper, förslag på effektiv och rättsäker organisering, tydliga handlingsplaner och övriga stöttande dokument för att nå ett större införande. Vi vill på detta sätt underlätta den praktiska vardagen för såväl handläggare som omsorgspersonal och gör det genom ett kvalitetsledningsunderlag med alla de rutiner som kan tänkas behövas för att kvalitetssäkra verksamheten. Vi har tagit intryck av alla kommuner vi arbetar nära och utvecklat det med några få av dem. Exempel på vad vi stödja de olika yrkesrollerna med är:


Handläggare:

 • Processtöd
 • Underlag för enkel kartläggning av GPS-larm
 • Bedömningsunderlag för GPS-larm
 • Checklista för information till brukare
 • Underlag för stöd vid samtyckes frågorOmsorgspersonal:

 • Processkartläggningar
 • Stöd för implementering
 • Checklistor vid alla processer
 • Vägledning i alla steg i larmmottagningen
 • Arbetsbeskrivningar
 • Stöd i samtal med användare
 • Stöd vid upprättande av genomförandeplaner 

Vår ambassadör Anna-Lena Oskarsson hjälper er att anpassa era dokument utifrån de lokala förutsättningarna. Hon är utbildad inom både social omsorg och biståndsbedömning och har arbetet som chef i sex olika kommuner under tio års tid. Till detta bistår annan expertis inom Posifon till att forma rutinerna kring det praktiska användandet av systemen och GPS-enheterna.

Kontakta oss gärna för mer information och en diskussion om ett möjligt upplägg.