Den vetenskapliga studien om nyttan med mobila larm för personer med demenssjukdom börjar närma sig sitt slut och vi är glada att kunna konstatera att trygghetslarmen används flitigt runtom i landet.

Responsen från användare, anhöriga och kommunrepresentanter tyder på att studien kommer att påvisa positiva effekter som minskad oro och ökad självständighet hos användarna. Trygghetslarmen har också minskat samhällskostnaden för Polisen i flera fall där larmen har gjort att man snabbt har kunnat hitta personer som försvunnit och gått vilse.

Efter semestrarna fick deltagarna i studien en ny skriftlig enkät att besvara och användningsperioden avslutas 31 oktober med en sista enkätomgång. Dessa enkäter, loggningen av användandet av larmen och intervjuerna borgar för ett gediget material att studera. Vi ser fram emot det slutliga resultatet som kommer att presenteras i en rapport vid årsskiftet.