Vi har fått frågan om larmcentral många gånger. Kommunföreträdare säger att de vill ha centraliserad larmmottagning och en larmcentral som ska prioritera larmen och avgöra vilka som personal behöver agera på direkt. Vi förstår detta önskemål men ser också att behovet inte är så stort som de flesta kommuner förväntar sig, då antalet larm från mobila trygghetslarm i genomsnitt endast är ett fåtal per år, med en given prioritering.

Vi har under många år arbetat för att den kommunala omsorgen ska kunna kombinera det bästa av att ha centraliserad larmmottagning och ta besluten så nära brukaren som möjligt. Vi har kunnat erbjuda larmcentral men då utifrån specifika kundbehov. Vi tar nu nästa steg och kan erbjuda det i större skala och med riktigt bra tekniska lösningar som innebär säkrare larmhantering.

I vår roll som prefered partner för GPS-larm hos Skyresponse har vi utvecklat en ambitiös och smidig integration mellan våra system som möjliggör ett säkert och effektivt användande av GPS-larm med larmmottagning hos larmcentral. Vi erbjuder allt från den traditionella larmcentralsfunktionen till möjligheten att kunna ha ansvaret för larmhanteringen lokalt och ha larmcentralen som en backup om personalen inte hinner eller kan svara. Detta ger nya möjligheter som vi vill utveckla med er kunder.

Tillsammans med våra partners erbjuder vi smarta kopplingar och lösningar som kan ge effektiva arbetssätt på såväl boenden som för funktionshinderverksamhet och hemtjänst.

Så planera in att kontakta oss innan eller direkt efter semestrarna om ni är intresserade. Vi har alltid någon på plats som ni kan diskutera med hela sommaren. Hör av er för att få mer information.