I dagsläget medverkar 26 kommuner och 67 personer i den vetenskapliga studie som Högskolan i Borås genomför tillsammans med Posifon. Studiens syfte är att utvärdera nyttan av mobila trygghetslarm för personer med demenssymptom, deras anhöriga och samhället.

Studien siktar på att 100 personer ska medverka och det finns fortfarande möjlighet för fler  personer eller familjer att anmäla sig, antingen med stöd av kommunen eller på egen hand.

Flera av de medverkande kommunerna arbetar just nu aktivt med rekryteringen och förhoppningen är att de sist tillkomna deltagarna ska ha fått sina larm i början av maj.