Individanpassning

Enkla användarinställningar och handlingsplaner. Anpassa tjänsten efter brukarens behov och förutsättningar. Flera olika GPS-larm med olika funktionalitet samt sätt att bära enheterna på.

Flexibelt

Kan anpassa efter verksamhetens förutsättningar och behov. Anpassningsbar larmmottagning. Handlingsplaner efter behov och förutsättningar. Personrofil för att säkerhetsställa bemötandestategi.

Kvalitetssäkring

IT-säkerhet, arbetsmetodik: Öppet system med möjlighet till integration med andra system. Hög IT säkerhet och anpassat för GDPR. Flerfaktorsautentisering med integrationsmöjlighet mot kommunens övriga system. Givetvis redundant för hög tillgänglighet.