Sverige behöver fler ambassadörer för välfärdsteknik. När Posifon nu växer snabbt så är vi stolta över att ha anställt två av dem. Anna-Lena Oskarsson har mångårig chefs-erfarenhet i flera kommuner och ska nu hjälpa kommuner att breddinföra våra tjänster. Sebastian Bellevik ska som IT-utvecklare hjälpa till att skapa intuitiva och lättanvända IT-system. Vi hälsar de varmt välkomna till Posifon!

Intresset för välfärdteknik har ökat markant senaste tiden och det har gett oss möjligheten att utveckla vår verksamhet med två drivna kollegor.

Anna-Lena har en gedigen erfarenhet som enhetschef inom äldreomsorgen och LSS. Hon har arbetat både inom särskilda boenden och hemtjänsten. Anna-Lena har bland annat arbetat i Ale, Tanum, Malmö, Orust, Mölndal och Göteborg. Nu blir hennes uppdrag att vara ett stöd till er i digitaliseringsarbetet, hjälpa till att skapa förutsättningar för breddinförande med fokus på individanpassning och nyttan för användarna.

Sebastian har arbetat hos oss under några år vid sidan av studierna men är nu färdig med sin fem åriga civilingenjörsutbildning från Chalmers och börjar nu arbeta heltid. Han har sedan tidigare gedigen erfarenhet som elektronikförsäljare och IT-utvecklare och blir nu ansvarig för att våra tjänster blir välutvecklade och användarvänliga.