Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Gruppboendet SÄBO Distansgatan 7 i Borås, blev av Sveriges Pensionärers Riksförbund utsett till “2010 års äldreboende” och har fått starkt beröm från bland andra Fredrik Reinfeldt för sitt arbete med att låta sina boende leva så fritt som möjligt. För två år sedan började man använda en GPS- och internetbaserad larmtjänst från Posifon.
– Hos oss ska man kunna fortsätta att leva sitt liv. Många av våra boende tycker om att vara ute och promenera och Posifon skapar trygghet för både brukare, personal och anhöriga, säger Mats Stjernqvist, enhetschef på SÄBO Distansgatan 7.

Posifon är ett bolag som erbjuder mobila personlarm med internetbaserade larmtjänster, som ökar tryggheten för många olika grupper, exempelvis äldre, dementa och yngre med speciella behov. Användaren har på sig larmenheten som ett armbandsur eller runt halsen. Enkelt och snabbt kan anhöriga och vårdpersonal kommunicera med och lokalisera den som bär larmet.
– Vi har flera brukare som älskar att promenera och som är ute och går i alla väder. Tack vare att de har en Posifon med sig vågar vi ta det lugnt och kan låta dem vara självständiga, säger Mats Stjernqvist.

På Distansgatan 7 arbetar man aktivt med att skapa ett familjärt hem och med att behålla det friska hos de boende med aktiviteter som sång, mannekänguppvisning och morgongymnastik.
– Hos oss ska man kunna vara så fri som det bara går och vi har upplåsta dörrar där man kan gå ut och in. Det behövs hjälpmedel för att skapa trygghet och även brukarnas anhöriga upplever en ökad trygghet tack vare Posifon, säger Mats Stjernqvist.

– Vi har arbetat intensivt med att utveckla en produkt som möjliggör ett självständigt liv och höjer livskvaliteten för både användare, vårdpersonal och närstående. Posifon ökar tryggheten och säkerheten för personer i alla åldrar och särskilt roligt är effekterna på äldreboenden som Distansgatan, där de kunnat öppna dörrarna, säger Henrik Essunger, vd för Posifon.

Just nu filmar TV4 på Distansgatan 7. Serien, som kommer att sändas på TV4 i höst, kommer att skildra värmen och gemenskapen på gruppboendet.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn, 0703-08 09 54, alt. henrik.essunger@posifon.se, www.posifon.se
Mats Stjernqvist, enhetschef SÄBO Distansgatan 7, tfn, 033-35 35 86