Håkan på Ullevi Liseberg, Hagas landshövdingehus, Posifon… Vissa saker är helt enkelt lite extra mycket Göteborg. Den här månaden gör vår artikelserie ”Landet runt” ett stopp i våra hemtrakter. Vi besöker Kim Jering som är verksamhetschef på äldreboendet Villa Hovås. 

Villa Hovås är ett nytt, modernt äldreboende i sydvästra Göteborg som nyligen slagit upp portarna. Verksamheten vänder sig till de som lever med en demenssjukdom. Här arbetar de efter ett koncept som kallas ”Den goda dagen”. Konceptet innebär att de boende själva väljer hur de vill forma sina dagar utifrån förmåga och önskemål. Kim Jering med kollegor arbetar för att varje dag skall kännas meningsfull och för att de boende ska kunna behålla levnadssätt och vanor, även om de har behov av stöd och hjälp.

Kim har sin bakgrund inom hemtjänsten med många års erfarenhet från Göteborgs stad som enhetschef för samordnare/administratörer. Vardaga lockade henne eftersom hon kände att hon ville vidareutvecklas som ledare och samtidigt få vara närmare de äldre. Hon hade också en önskan om att få arbeta hos en privat vårdgivare. Detta för att kunna jämföra privat äldreomsorg jämfört med den offentliga, som enligt Kim, har en för detaljerad politisk styrning i Göteborg.

Vi ställer sex frågor till Kim!

Berätta mer om Vardagas koncept och hur ni arbetar.

–       Vardaga finns representerat över hela Sverige och tillhör koncernen Ambea som driver flera företag inom vård och omsorg i Norden. Villa Hovås vänder sig till personer med kognitiv svikt (demenssjukdom). Här finns 51 lägenheter fördelade på tre våningar och sex enheter. Varje enhet har gemensakapsutrymmen i form av kök, matsal, vardagsrum och festlokal. Här finns också en fin takterrass där de boende ges möjlighet att arbeta med händerna, odla, promenera och sola. Konceptet “Den goda dagen” utgår ifrån äldreomsorgens värdegrund och aktuell lagstiftning med guldkant.

Ni arbetar aktivt och medvetet med att skapa en känsla för tid och rum. Berätta mer!

–         Detta är vad jag tycker allra mest om i vårt koncept.  Vi är noga med att skapa känsla av var i tid och rum våra boende befinner sig. Det gör vi till exempel genom att markera helg med vita dukar, färska blommor och ljus på borden för att skapa feststämning. De äldre får njuta av en lördagsdrink eller ett glas vin till maten om de vill.  Genom vårt arbete med odlingar markerar vi våren och sommaren med säsongstypiska växter. 

Idag talas det mycket om ett ökat behov av kompetensutveckling inom omsorgen. Hur tänker ni på Vardaga?

–         Vardaga har ett stort utbud av utbildningar och på Villa Hovås arbetar vi med Demensakademien. Till hösten skall vi bli demenscertifierade och då skall minst 80% av personalstyrkan ha genomfört utbildningen. Det hjälper oss att ha en grundplattform att stå på för att kunna systematisera arbetet med ett aktivt lärande på arbetsplatsen. Det är så roligt att se medarbetare och grupper växa och vidareutvecklas. Det bidrar till att våra boende mår bra och känner ökad meningsfullhet och trygghet. Det älskar jag med Vardagas koncept och vårt arbete. Fördelen med att företaget är så stort är att vi kan ta tillvara på kunskaper och erfarenheter och förbättra omsorgen.

Vilka möjligheter respektive utmaningar ser du med välfärdsteknik?

–         Tekniken kan minska arbetsbelastningen för våra medarbetare och skapar en hållbar välfärd där människor är självständiga. Jag brinner för att hitta välfärdsteknik som förenklar vardagen för boende och medarbetare. Att klara sig själv och känna sig delaktig är A och O. Vi ska stötta detta så långt det är möjligt och ibland kräver det att vi är lite modiga. En av våra boende upplevde att hon kände sig instängd hos oss så jag föreslog att hon skulle prova ett mobilt trygghetslarm. Vi engagerade oss tillsammans för att förstå själva enheten, välja rätt färg och planera för hur vårt samarbete kring trygghetsområde och åtgärder skulle fungera. Den boende är mer nöjd idag och det var målet. Med modern teknik kan vi hitta lösningar som känns trygga för den enskilda, men också för verksamheten och mig som ansvarig chef.

Det gör mig ledsen att medicintekniska produkter inte implementeras i så hög utsträckning än. Läkemedelsautomater till exempel borde fler få prova. Jag tycker också att en skall ha en tydlig kommunikation inom all vård och omsorg med vilka resultat en förväntar sig och vad som kan gå fel. Det är viktigt att vara transparanta med att allt vi gör inte går bra, även om det mesta gör det.  

Vad tycker du är/har varit svårast respektive roligaste/mest givande i din roll som verksamhetschef? 

–         Det svåraste är att ”hitta en linje att hålla” och att kvalitetssäkra verksamheten genom andra. Jag har turen att ha fantastiska gruppchefer som också är stöttande och generösa mot mig. Vi har otroligt fina medarbetare som alltid ställer upp och vi har löst riktigt svåra situationer tillsammans. Jag är också glad över att ha en chef som jag kan nå och en mentor som kan allt! Jag har väldigt fina förutsättningar! Att vara verksamhetschef inom Vardaga är ett underbart jobb där jag står som representant för ett fint koncept.  

Om du fick träda in i rollen som vikarierande socialminister under en månad. Vad hade du passat på att förändra eller göra under den perioden? 

–         Jag hade börjat med att förtydliga verksamheternas skyldigheter, bett dem planera för att genomföra grunduppdraget och att inte försöka göra avsevärt mycket mer än så.  Jag hade också bett alla i hela ledet att identifiera brister. Jag hade velat se konkreta förslag från verksamheterna som baserar sig på god ekonomisk hushållning med socialt och hållbarhetsfokus. Hur kan vi hushålla med personalresurserna?  

För att välfärden och den demokratiska processen skall fungera i framtiden tror jag på en tydlig kommunikation som sållar bort alla onödiga ”hängslen och livremmar”. Vi behöver fokusera på vad som är av störst betydelse och säkra att vi med minsta möjliga insats får ut mesta möjliga resultat. Jag hoppas innerligt att vi inte drabbas av demokratiunderskott (vilket är min rädsla för framtiden). Socialministern behöver skapa uppdragsfokus och ett innovativt framåttänk som skapar framtidstro!

Stort tack Kim för att vi fick intervjua dig!

Vill du veta mer om Vardaga och hur ansökan om en plats går till? Börja med att kontakta biståndshandläggaren i din kommun och ansök om plats på ”särskilt boende”.

På helgerna får Villa Hovås besök av Ung Omsorg. Läs mer här: Ung Omsorg | Möten mellan generationer sedan 2007

Nyfiken på Göteborg? Här hittar du information om vad som händer i Sveriges ”goaste” stad i sommar.Officiell besöksguide Göteborg – goteborg.com