Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Nästan alla GPS-larm och mobila trygghetslarm använder idag 2G telefonnätet. Samtidigt så satsar mobiloperatörerna nu allt krut på 4G och 5G utbyggnaden och vill som en konsekvens av det stänga ner 2G och 3G näten. Den 28 september 2021 arrangerade Post- och telestyrelsen (PTS) ett digitalt informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät, med utgångspunkten att rätten att erbjuda telefonitjänster på dessa nät slutar 2025. Nya upphandlingar ska ske innan dess men kommer vara fokuserade på 4G och 5G. Slutsatsen är att 2G och 3G tjänsterna nu börjar monteras ner och att de olika operatörerna kommer göra det olika snabbt. Budskapet på mötet var tydligt olika från de olika operatörerna men sammanfattningsvis så börjar nedmonteringen av 3G näten nu och 2G i senare skede.

Som leverantör av GPS-larm känner vi oss inte trygga med att operatörerna i verkligheten kommer vänta med att ta ner 2G antenner i glesbygd. Vi vill därför redan nu uppmana alla våra kunder att kontakta oss under närmsta halvåret för en översyn och planering av övergången till 4G och 5G.

Vi har under lång tid väntat oss denna utveckling och är väl rustade. Vi har 4G enheter att erbjuda idag och väntar på 5G utbyggnaden för att kunna erbjuda färdigutvecklade enheter som inte går att använda i Sverige ännu.

En utökad kravställning av GPS-larmets funktion vid upphandlingar är en viktig faktor i sammanhanget. Alla upphandlingar framöver bör kräva att enheterna kan kommunicera över 4G. Under närmsta åren kommer det vara bra om enheterna kan kommunicera via 2G och 3G, om de inte får kontakt via 4G, så kallad fallback till 2G och 3G, men värdet av detta kommer successivt minska. Det blir då allt viktigare att de kan kommunicera både via 4G och 5G.

Lär dig mer! Delta på vårt webbinar om GPS-larm och avvecklingen av 2G och 3G näten den 2 dec kl 13.00 – 14.00
Anmäl dig genom att klicka på länken.