Nu startar ett stort forskningsprojekt som ska undersöka hur mobila trygghetslarm kan skapa ökad frihet och trygghet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Tekniken används redan idag på bland annat äldreboendet Distansgatan 7 som nu är aktuellt i TV4-dokumentären Borås Superstars.

Totalt kommer cirka 100 personer från 30 kommuner att ingå i studien som bland annat finansieras av Alzheimerfonden och genomförs av Högskolan i Borås i samarbete med företaget Posifon. Resultatet av forskningsprojektet kommer att vara klart i december 2012.

– Det finns redan idag ny teknik som skulle kunna förbättra livskvaliteten för människor med demensdiagnos men den används i allt för liten utsträckning på grund av politiska och ekonomiskt kortsiktiga skäl. Vår ambition är att studien ska visa och sätta ljuset på att man med små ekonomiska insatser väsentligt kan förbättra livskvaliteten för både drabbade och deras nära om man i större utsträckning använder sig av funktionell teknik som redan finns tillgänglig, säger Stefan Sauk, ordförande Alzheimerfonden, som är en av parterna bakom forskningsprojektet.

Forskningsprojektet fokuserar på svenska företaget Posifons mobila trygghetslarm där man bland annat använder sig av GPS-positionering och internetbaserade larmtjänster. Posifons mobila och GPS-baserade personlarm används bland annat på äldreboendet Distansgatan 7, aktuellt i TV4-dokumentären Borås Superstars.

– Vi har arbetat intensivt med att utveckla en produkt och tjänst som möjliggör ett självständigt liv och som höjer livskvaliteten för både användaren och närstående. Vi är övertygade om att ny teknik kan förbättra verksamheten inom omsorgen och höja livskvaliteten för personer med demensdiagnos. Äldreboendet Distansgatan 7 är ett bra exempel, med öppna dörrar, stor frihetsgrad och en inspirerande miljö där man använder sig av ny teknik, säger Henrik Essunger, vd på Posifon.

Larmenheten, som Posifon har utvecklat, har användaren på sig som ett armbandsur eller runt halsen. Med en enkel knapptryckning kan man larma, ringa och prata med anhöriga eller vårdpersonal. Familj och vårdpersonal kan också enkelt lokalisera bäraren av larmet via sina smartphones eller via datorn.

– Idag erbjuder kommunerna bara traditionella trygghetslarm som endast fungerar i hemmet. Konsekvensen blir att många äldre slutar att gå ut eftersom tryggheten är begränsad till bostaden. Vi hoppas att vi kommer att vända på den utvecklingen så att fler äldre vågar ge sig ut och promenera och vara aktiva. När personer känner sig trygga mår de bättre och är mer aktiva, säger Henrik Essunger.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Sauk, ordförande Alzheimerfonden, ordforande@alzheimerfonden.se
Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn 070-308 09 54
Lennart Magnusson, ansvarig forskare på Högskolan i Borås, tfn, 0706-30 23 21

Posifons vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger en högre livskvalitet. Många människor har behov av ökad trygghet i olika situationer. Det kan till exempel bero på ängslan för ett hastigt försämrat hälsotillstånd, ett dåligt lokalsinne eller svårighet att förklara var man är. Detsamma gäller dem som ägnar sig åt riskfyllda aktiviteter; det kan vara en motionsrunda eller svampplockning för den ene, skidåkning eller ridning i naturen för den andre. Posifons trygghetstjänst gör att man enkelt och snabbt kan kommunicera med och lokalisera den som bär mobilen.