Landräddningen, som är en larm- och stödfunktion som skapar ökad trygghet och en aktivare fritid, har utsetts till en av vinnarna i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling. Priset, som är på över 1 miljon kronor, kommer bland annat att användas till att utveckla Landräddningens funktion och göra tjänsten ännu tillgängligare, med fokus på användare med särskilda behov.
Målet är att skapa en nationell larm- och stödfunktion som bidrar till ökad trygghet.

– Priset och stödet från PTS är ett ytterligare kvitto på att Landräddningen fyller ett stort behov. Vi vet att användarna av Landräddningen lever mer aktivt och känner sig tryggare i vardagen. Behovet är extra stort bland personer med särskilda behov beroende på sjukdom eller funktionsnedsättning. Men funktionen är till nytta av för alla som känner att de behöver extra trygghet på promenaden eller väg hem på kvällen. Här kan man via sin smartphone, eller en enklarare telefon med GPS, enkelt kommunicera och larma när man behöver hjälp eller känner sig otrygg av någon anledning. Med ett knapptryck får man snabbt hjälp av volontärer eller anhöriga, säger Henrik Essunger, verksamhetsansvarig för Landräddningen.

I sin senaste innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ökar möjligheterna till en mer aktiv och meningsfull fritid för alla. Syftet är att göra det lättare och roligare att utöva olika fritidsaktiviteter.
– Det är precis därför vi startade Landräddningen för 4 år sedan och sedan dess har stödet och samarbetet med kommuner och användare resulterat i en funktion och tjänst som faktiskt gör skillnad för många, både användare och anhöriga. Tack vare priset från PTS kan vi utveckla funktionen speciellt för de som inte haft möjlighet att använda funktionen på ett bra sätt tidigare, säger Henrik Essunger.

Landräddningen utvecklas ur flera perspektiv och kommer kunna spela en viktig samhällelig roll i framtiden. Nu är ambitionen att intensifiera utvecklingen i nära samarbete med intresseföreningar och personer ur tre viktiga grupper. App-användare med synskada, personer med utvecklingsstörning samt personer med förvärvade hjärnskador samt målgruppernas anhöriga.  

– Att ha tillgång till varierade fritidsaktiviteter är något som alla borde ha rätt till. På grund av ett glapp mellan behov och utbud så har inte alla samma valmöjligheter idag. Många aktiviteter kan till exempel inte tillgodose behoven som personer med funktionsnedsättning har ännu. Därför är vi glada över de projekt som vi utsett som vinnare i PTS senaste innovationstävling som alla har potential att utöka möjligheterna till en mer varierad fritid för fler, säger PTS ställföreträdande generaldirektör Catarina Wretman.